top of page

PŘÍPADOVÉ STUDIE

PRODEZ, a.s.

V souladu s požadavky zákazníka jsme navrhli řešení významně zvyšující technologickou úroveň IT. Námi navržené řešení bylo po konzultaci se zákazníkem doplněno a následně realizováno techniky naší společnosti

VUT Brno, fakulta Podnikatelská
VUT Brno - Fakulta podnikatelská - logo.png

Na základě požadavku zákazníka jsme navrhli monitorovací řešení na míru pro celou IT infrastrukturu podnikatelské fakulty VUT.

MONITORING DATOVÝCH ROZVADĚČŮ
Server

Dle požadavků zákazníka jsme vyvinuli systém monitorování datových center rozmístěných v různých lokalitách a to včetně autonomních zásahů systémem v případě různých výpadků.

bottom of page