CLOUDOVÉ SLUŽBY
Data Cloud

Poskytnutí výpočetního výkonu, diskového prostoru, síťových prvků a zabezpečení bezpečnosti IT formou služby, která nabízí maximální flexibilitu. Vše s vysokou garantovanou spolehlivostí a dostupností.

 

Na základě vašich požadavků pro vás navrhneme a realizujeme optimální cloudové řešení. Pokud vám nevyhovuje veřejný cloud, navrhneme vám soukromý cloud na míru. Díky kvalitnímu hardware a virtualizační technologii nabízíme smluvní garanci dostupnosti 99,99 %. V praxi je však zpravidla dostupnost ještě vyšší.

 

Námi nabízená cloudová platforma disponuje několikavrstvým zabezpečením. Kromě záloh a zrcadlení dat na samostatná úložiště, možnost replikaci dat do druhého datacentra pro případ živelních pohrom. Ve všech případech data fyzicky umístěna na území ČR. Zajistíme migraci stávající IT infrastruktury, zajistíme dohled a provoz vašich cloudových řešení.