top of page

Plánování nové firemní datové sítě

Aktualizováno: 15. 8. 2022


Někdo staví novou halu, někdo provádí rekonstrukci té staré, někdo se stěhuje do nových prostor. Všichni mají ale jednu věc společnou. Čeká je mnoho starostí s celou akcí a mnohdy se jedná o situace při kterých je nutné se spolehnout na slovo jednoho či více dodavatelů. Obavy jsou o to větší ve chvíli, kdy dosud nemáte spřízněné dodavatele kterým můžete bezmezně věřit v tom jakou práci odvedou.


My vám sice neporadíme s tím, z jakého zdiva postavit příčku nebo jak pohlídat spádovost odpadů, za to vám rádi pomůžeme s podobou sítě a s tím jak dobře a rychle vám "potečou" informace naskrz jednotlivými odděleními vaší firmy. Pojďme si společně projít nejčastější situace a dotazy, které jsou s novou datovou sítí spojeny. Za účelem snadnějšího vysvětlení používáme pro účely tohoto a dalších článků smyšlený dřevozpracující závod s půdorysem 40 m x 110 m.


Normy spojené s tématem

Stejně jako u každé stavby je důležité dodržovat normy platné nejen v České republice, ale také v Evropské unii. Unijní normy jsou většinou nadřazené těm českým, které z nich v konečném důsledku vycházejí.Vhodně umístěná serverovna = základ všeho

Správně zvolené umístění místnosti se servery a ostatními IT technologiemi má vliv na spoustu parametrů celé sítě. Proto je při plánování nové sítě důležité rozhodnout o vhodném umístění ihned na začátku, čímž předejdete budoucím komplikacím.


Víte-li například, že ze severní strany budovy budou 30% místa zabírat kancelářské prostory s 10 zaměstnanci a ve zbylých 70% bude výrobní hala, která ke svému provozu potřebuje minimum informačních technologií, je nelogické umísťovat serverovnu na jižní straně. Za prvé zdvojnásobíte délku veškeré kabeláže a za druhé samotná serverovna bude mnohem blíže prašnému prostředí.


Hlavní a podružné datové rozvaděče

O hlavním rozvaděči jsme si už pár věcí řekli. Nicméně v rámci diskutované budovy existují dvě varianty řešení. Tou první jsou rozvody doplněné o jeden nebo více podružných rozvaděčů propojené prostřednictvím optického (metalického) spoje. Druhou variantu zastupuje kabeláž vedená pouze z hlavního rozvaděče.


V obou případech je pro bezproblémový provoz důležitá nejen správná volba vhodných rozvaděčů, ale také konkrétních technologií a typů kabelů. Při délce budovy 110m je pravděpodobné že narazíte na omezení rychlosti přenosu u délky kabelu pokud v rámci sítě nejsou použity podružné rozvaděče.


Uložení kabelových rozvodů

Jelikož možností pro vedení a uložení kabeláže je několik, odvíjí se konkrétní možnost od dané situace. Nejčastějším způsobem je uložení kabelů v nosných konstrukcích pod stropem či na bočních zdech budovy s patřičnými svody na přípojná místa.


V rámci výrobních hal je vždy vhodnější vést kabeláže vně zdi a to zejména z důvodů potřeby přesunu zásuvky či jiného prvku. Některé stavební materiály - například sendvičové zdivo neumožňuje roztažení kabeláže uvnitř stěny.


V případě kancelářských prostor existují opět dvě možnosti a to za 1. umístění kabeláží do zdí nebo za 2. vně zdiva do úložných systémů. Druhá varianta stejně jako v případě výrobních hal umožňuje případný posun prvků tak aby se po místnostech neobjevovaly zbytečně dlouhé kusy kabelů představujících rizika v rámci BOZP.


Přípojná místa

Jsou zejména tvořena datovými zásuvkami, Wi-Fi směrovači, Wi-Fi repeatry a dalšími prvky. V rámci přípojných míst je vždy důležité dodržet normu daného kabelu. Znamená to, že je-li pro rozvod použit UTP kabel Cat.6, stejně tak je vhodné použít i konektory a další prvky stejné kategorie - tedy Cat.6. Použitím prvků nižší kategorie (například Cat.5) zbytečně degratujete kvalitu signálu a investice do kabelu v tuto chvíli ztrácí smysl.


Stejně jako jsou univerzálně řešeny zásuvky pro rozvod elektřiny, jsou jistým způsobem univerzální i datové zásuvky a konkrétní kategorie použitých prvků závisí na konkrétních konektorech, jejichž rozměry jsou bez závislosti na kategorii stejné a pasují do všech zásuvek všech běžných výrobců.Shrnutí informací z článku

  • KOOPERACE DODAVATELŮ: I když se jeví jako výborný krok nechat celou stavbu na jedné společnosti, nemusí to vždy tak být. Buďte obezřetní při hledání dodavatele strukturované kabeláže, protože konečné zprovoznění sítě většinou stavební firmy nedělají a vytvoříte tak zbytečné komplikace pro IT firmu. Nebojte se proto propojit stavební a IT firmu mezi sebou, obvykle nemají problém se společně dohodnout na typech kabelů a způsobu jejich rozmístění. Pro vás jako zákazníka to v konečném důsledku znamená mnohem větší pravděpodobnost udržení rozpočtu na rekonstrukci či stavbu.

  • VOLBA MATERIÁLU: Pokud se v dané problematice neorientujete, nechejte si svým dodavatel IT služeb poradit. Vždy máme přehled o tom, jaký kabel zvládne bez komplikací přenos na konkrétní vzdálenosti, stejně jako jsme schopni říct kudy je vhodné kabely vést vzhledem k dalším technologiím a energiím v budově.

  • VOLBA TECHNOLOGIÍ: I zde platí sázka na jistotu ve smyslu rady od dodavatele. Pokud očekáváte opravdu kvalitně fungující síť pro několik následujících let, ne-li desetiletí, nechejte si konkrétní technologie doporučit. Několikaleté zkušenosti dodavatele v oboru vám budou odměnou za to, že budou použity osvědčené a kvalitní výrobky otestované v průmyslovém prostředí.

  • POZOR NA PŘEDIMENZOVANÉ PROSTŘEDÍ: Myslíte si, že každý zaměstnanec bude potřebovat 4 síťové zásuvky a každý stroj 2? Vězte, že tomu tak s největší pravděpodobností nedojde. Raději rozmístěte po hale více zásuvek po jednom kuse než poloviční množství dvojzásuvek. Totéž platí v kancelářských prostorách - většina zaměstnanců potřebuje 1 zásuvku pro PC a druhou pro telefonní přístroj. Pokud budete počítat s dvěma zásuvkami navíc pro kancelář, nejspíš to bude dostačovat. Opět je však k dobru každá rada. A proč si dát pozor? Naddimenzovaná kancelář pro vás neznamená pouze investici do koncové zásuvky a kabelu (což může být například 700 Kč), ale také nutnost vyššího počtu zařízení v serverovně a tudíž i vyšší spotřebu elektřiny.

22 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page